Herroeping | Ruiling

De Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan AlbertsTaste terug te zenden in de staat waarin de  Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt AlbertsTaste binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan AlbertsTaste  betaalde bedrag middels een bankoverschrijving.

Door het “Herroepingsformulier” te downloaden en volledig ingevuld te retourneren  aan AlbertsTaste, zet u de herroepingsprocedure in werking.

0